Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19528028 Bezoekers

 17 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Elke dag wordt automatisch het nieuws getoond uit één der onderstaande koloniale kranten uit het voormalig Nederlands-Indië op Indopedia.nl

Zie rechtsonder op elke pagina

Voor de maand overzichten: JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC

Zoeken in de krantenknipsels

Naam Uitgegeven Toelichting
Bataviaasch Advertentieblad

1851-1852

Batavia Dagelijks

Bataviaasch handelsblad
Bataviaasch Handelsblad

1858-1898 Batavia Dagelijks
Bataviaasch Nieuwsblad
Bataviaasch Nieuwsblad
1885-1942 Batavia Dagelijks Gericht op Europeanen en (problematiek van) Indo-Europeanen, forum voor kunst en literatuur, nieuwe stijl en journalistieke conventies, professionalisering van nieuws- en krantenproductie, geen massale, maar vooral lokale/regionale verspreiding. Adres: Pasar Baroe-Zuid 33
Bataviasche Courant
Bataviasche Courant voortgezet als Javasche Courant
1816-1828 Batavia Instrument en kristallisatiepunt van machtsvorming: gouvernementsblad
Bataviasche Koloniale Courant
Bataviasche Koloniale Courant
1809-1811 Batavia In 1809 werd door Daendels de 'Bataviasche Koloniale Courant' gesticht en welk blad tot 1811 heeft bestaan. De taakstelling van de redacteur van deze krant beperkte zich tot het 'observeren van alle inkomende advertenties'. Als compensatie op deze inbreuk van de journalistieke gebruiken werd het de redacteur toegestaan om de advertenties 'in spelling, als ook in stijl' te verbeteren.
Bataviase Nouvelles
Bataviase Nouvelles
1744-1746 Batavia Eerste courant Indië
Het Dagblad (Batavia)
Het Dagblad
1945-1949 Semarang Dagelijks Regionale persdienst, later onafhankelijk
De Indische Courant
Indische Courant (Soerabaia)
1870-1952 Batavia Soerabaja Dagelijks De Indische Courant was de naam van een aantal Nederlandstalige kranten op het eiland Java in Nederlands-Indië. De eerste krant onder deze naam verscheen in 1870 (in de classificatie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis , De Indische Courant I ), in Batavia . In 1896-1900 verscheen in Batavia een gelijknamige krant ( De Indische Courant II ); dit artikel, waarvan een van de auteurs de Nederlandse auteur en criticus van het koloniale systeem Multatuli was, werd voortgezet als het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië . Het belangrijkste document dat werd gepubliceerd als De Indische Courant liep van 1921 tot 1942: een editie van Oost-Java werd gepubliceerd in Surabaya ( Indische Courant III , 1921-1942), en een editie van West-Java, gepubliceerd in Weltevreden , liep van 1922 tot 1939 ( Indische Courant IV ). De laatste krant onder deze naam liep van 1949 tot 1952 ( Indische Courant V ), wederom uit Batavia.
Bron: wikipedia.org
Java-Bode
Java-Bode,  opvolger van Bataviaasch Advertentieblad
1852-1897 1949-1957 Batavia Dagelijks De Java-Bode is een krant die van 1852 tot 1957 werd uitgegeven in Batavia in Nederlands-Indië. Op 11 augustus 1852 werd de krant voor het eerst uitgegeven. Ze verscheen aanvankelijk twee keer per week. Tijdens het bewind van hoofdredacteur Conrad Busken Huet werd de Java-Bode vanaf 1 december 1869 een dagblad. Van maart 1942 tot in 1949 verscheen ze niet vanwege de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In maart 1957 verscheen ze voor het laatst. Batavia was toen al Djakarta in het onafhankelijke Indonesië. Adres: Stadhuisplein.  In 1931 6000 tot 9000 abonnees.
Bron: wikipedia.org
Java Government Gazette
Java Government Gazette (Engelstalig)
1812-1816 Gouvernementsblad
Javasche Courant
Javasche Courant
1828-1849 Gouvernementsblad
De Locomotief
De Locomotief
1863-1903 1947-1956 Semarang Dagelijks Semarangs handels- en advertentie-blad, gericht op Europeanen en (problematiek van) Indo-Europeanen, nieuwe stijl en journalistieke conventies, professionalisering van nieuws- en krantenproductie. Eerder verschenen onder de naam Samarangsch advertentie-blad. In 1931 6000 to 9000 abonnees.
Nederlandsch-Indisch Handelsblad
Nederlandsch-Indisch Handelsblad
1828-1833 Gouvernementsblad, economisch nieuws en advertenties
Nieuw Guinea Koerier
Nieuw Guinea Koerier
1959-1962 Nieuw Guinea Laatste Nederlands dagblad in Indië.
Onafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea
Nieuw Soerabaiasch Handelsblad opvolger van voorganger Nieuwe Courant. 1951-1957 Soerabaja Dagelijks Staat en letterkundig dagblad van Nederlands-Indië
Nieuwe Courant
Nieuwe Courant
1946-1951 Pro-Indo
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië
1900-1942 Batavia Dagelijks Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië was een Nederlandstalig dagblad die in de periode 1895 tot 1942 verscheen in Nederlands-Indië. De redactie van het in 1895 opgerichte dagblad was in Batavia gevestigd. De abonnees waren veelal Indo-Europeanen. Adres: Kali Besar-West 21
Bron: wikipedia.org
Het Nieuwsblad voor Sumatra
Het Nieuwsblad voor Sumatra (Medan, Sumatra)
1947-1957 Sumatra
De Nieuwsgier
De Nieuwsgier
1945-1957 Ex-kampkrant
De Oostpost
De Oostpost
1853-1865 Soerabaja Letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad.
Padangsch Nieuws- en Advertentieblad 1860-1862
De Preangerbode
De Preangerbode
1896-1957 Bandung Dagelijks

De Preangerbode was een dagblad in Nederlands-Indië dat als ondertitel had in de eerste decennia "Nieuws- en Advertentieblad voor de Preanger-Regentschappen: tevens Mailcourant" Het werd te Bandoeng als eerste uitgegeven door J. De Vries & Co. De krant werd opgericht door Johan Fabricius en een vriend. In 1902 werd hij ziek en ging naar Holland terug en verkocht de krant aan Kolff & Co. In 1913 verkoopt Kolff & Co. de krant aan de beheerder van zijn Bandoengse filiaal, I. Vorkink. Deze verkoopt de helft in de twintiger jaren aan C.W. Wormser die dan tevens hoofdredacteur is.

Der oorspronkelijk titel was "De Preanger Bode" en onder die naam verscheen het van 1896 tot in 1923,. In dat jaar werd de naam officieel veranderd in "Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode" dat vervolgens verscheen van 1923 tot ongeveer 1957. In de volksmond werd beide namen afgekort tot de Preangerbode.


Hoofdredacteuren waren: Johan Fabricius 1896-1902, G.L la Bastide 1902-1906, Th.E. Stufkens 1906-1921, C.W. Wormser 1921-1942 en J.P. Verhoek 1950-1956.

Het blad had een gedegen journalistieke faam. Fabricius start met een brave krant, maar G.L. La Bastide start met een 'ethische opvatting' richting de Indonesische bevolking, onder C.W. Wormser wordt er weer verrechtst en dat blijft zo. In het pand van de voormalige drukkerij/uitgeverij aan de Grote Postweg (tegenwoordig Jalan Asia-Africa) te Bandoeng zit als "opvolger" de Indonesischtalige krant de Pikiran Rakyat.

Bron: wikipedia

Samarangsch Advertentieblad
Samarangsch Advertentieblad
1852-1863 Semarang Voortgezet als De Locomotief
Soerabaiasch Handelsblad
Soerabaiasch Handelsblad opvolger
van De Oostpost
1865-1908 1929-1942 Soerabaja Dagelijks Gericht op Europeanen en (problematiek van) Indo-Europeanen, geen massale, maar vooral lokale/regionale verspreiding. Staat- en letterkundig dagblad van Nederlandsch-Indië
Sumatra Courant
Sumatra Courant (Padang, Sumatra) opvolger van Padangsch
Nieuws- en Advertentieblad.
1862-1900 Sumatra Wekelijks Gericht op Europeanen en (problematiek van) Indo-Europeanen. Verscheen op dinsdag, donderdag en zaterdag. Deze krant was een nieuws-, handels- en advertentieblad.
Sumatra Post
Sumatra Post (Medan)
1898-1942 Sumatra Dagelijks Progressief, later gematigd conservatief
Toh-indo Nippo (Batavia) 1937-1940 Japans dagblad
Vendu-nieuws
Vendu-nieuws
1776-1809
Voice of Nippon
Voice of Nippon (Batavia)

1944

Batavia

Ook verspreid in de kampen. Adres: Pasar Baroe-zuid
De Vrije Pers
De Vrije Pers
1948-1954

Creatie datum: 17/11/2017 01:50
Categorie: - K
Pagina gelezen 17936 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië