DE SUMATRA POST 11 AUGUSTUS 1926
DE SUMATRA POST 11 AUGUSTUS 1926

Het Al-Islam Hindia Congres.

Soerabaja, Het Ai-Islam Hindia congres zal definitief te Soerabaja van 19 tot 23 September gehouden worden. De voornaamste program punten zijn; een voorstel inzake de organisatie der hadjis, een nieuw program van actie, een centrale partij der Islam in aansluiting met het Indisch comité en een Al-lslam Wereldcongres.

Een Europeaan vermoord.
Soerabaja, Het Soer. Handelsblad verneemt uit Lawang, dat hedennacht de landbouwopziener van het Porronggesticht, de W., vermoord werd.