HET NIEUWS VAN DEN DAG 27 NOV. 1923
HET NIEUWS VAN DEN DAG 27 NOV. 1923

Steeds toenemende activiteit!

De politie ontdekte bij eenige Chineezen 200 liter clandestiene arak,en overviel in een vuile kampong een limonade-fabriek, alles werd in beslaggenomen, ook de machine.

Bandoeng, de Indische communisten.
Gisteren werd hier een gecombineerde van de P.K.I. en de P.S.I bijgewoond door 1200 personen. In het bijzonder werd gesproken over grieven van het P.K.I.-bestuur. Er werd zeer zwaar gedebatteerd.

De moord in de dessa.
Door een dessahoofd is gisteren-avond driedubbele moordaanslag gepleegd op een rijke inlander, diens vrouw en diens in een naburige dessa. Het motief voor aanslag was wraakneming. De slachttoffers zijn nog in leven.