HET NIEUWS VAN DEN DAG 24 JAN. 1918
HET NIEUWS VAN DEN DAG 24 JAN. 1918

Medan, een conflict.

Een conflict is uitgebroken tusschen het Bestuur en de planters in de afdeeling Simoeloengoeng. De planters beweren dat het Bestuur, als magistraat van de koelies te weinig en te licht straf. De assistent resident J. Tideman, die als zeer ethisch bekend staat, heeft zich tegen deze aantijging verdedigd in een circulaire waarin hij den planters harde nooten te kraken geeft. Naar aanleiding daarvan hebben de planters in Simoeloengoeng, meerendeels Engelschen, een protest-vergadering belegd en een motie van afkeuring in het bestuursbeleid aangenomen. Opmerkelijk is dat de onder den heer Tideman dienende controleur H. B. F. de Vries is aangezocht voor adjunct secretaris van de Avros, het grootste planterslichaam, dat zijn voornaamste leden in Simoeloenloeng heeft.