DE SUMATRA POST 2 OKT. 1933
DE SUMATRA POST 2 OKT. 1933

Huiszoeking.

Kota Baroe (Poeloe Laoet). Het hoofd van Plaatselijk Bestuur deed huiszoeking doen in het kantoor, het huis en de redactie van de "Panggilan Wakloe". Alle brieven werden onderzocht.

Vergadering van jeugdvereeniging verboden.
Bandoeng. De politie verbood de vergadering die gisterochtend was uitgeschreven dooreen jeugdvereeniging, wijl het een verkapte politieke bijeenkomst was. Zoo was de voorzitter een propagandist van de Partai Indonesia en vier van de vijf sprekers P.1.-ers. Er waren slechts 100 aanwezigen.