Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403830 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Wiick (Jhr. Carel Herman Aart van der),
geboren te Amboina 29 Maart 1840, overleden te Baarn 8 Juli 1914, vertrok als burgerlijk ambtenaar in 1863 naar Indië, alwaar hij na aanvankelijk ter algemene secretarie, op het departement van binnenlands bestuur en als secretaris der residentie Batavia werkzaam te zijn geweest in 1873 werd benoemd tot assistent-resident. Na vier jaren resident van Tegal te zijn geweest, werd hij eerst lid, daarna (1889) vicepresident van den raad van Indië. In 1891 werd hij op verzoek eervol uit 's Lands dienst ontslagen. In 1893 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal, welke functie hij vervulde tot 1899. Tijdens zijn bewind hadden vele belangrijke gebeurtenissen plaats. In 1894 werd Lombok onder rechtstreeks bestuur gebracht. In Atjeh werd een actieve, voor het verdere verloop, vruchtbare politiek gevolgd, welke zich niet alleen bepaalde tot een krachtiger optreden: wegen en tramwegen werden er aangelegd. Op Sumatra en West-Borneo werden enige landschappen onder rechtstreeks bestuur gebracht. De spoorweg van Oost- naar West- Java. werd voltooid, de opiumregie werd in onderscheidene gewesten ingevoerd, terwijl vele maatregelen in het belang van de economische ontwikkeling der inheemse bevolking werden getroffen.


Creatie datum: 15/06/2017 00:30
Categorie: - W
Pagina gelezen 919 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië