Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19528041 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Weeskamers zijn colleges van staatswege ingesteld, welke ten aanzien van Europeanen en Chinezen, in hoofdzaak de volgende taak vervullen:

 1. het, zo nodig, voorzien in het beheer van den persoon en de goederen van minderjarigen, in alle gevallen, waarin benoeming van een voogd moet plaats hebben, zoowel voor als na die benoeming, totdat de voogdij is begonnen (laatste lid van art. 359 B.W.);
 2. toeziende voogdij (art 366 B.W.);
 3. beheer van het vermogen van minderjarigen, aan wier voogden dat beheer is ontnomen art. 338 B.W.);
 4. curatele over de ongeboren vrucht (art. 348 B.W.);
 5. toeziende curatele (art. 449 B.W.);
 6. beheer van het vermogen van curandi, aan wier curators dat beheer is ontnomen (art. 452 jo. art. 338 B.W.);
 7. beheer der goederen van afwezigen (art. 463 B.W.);
 8. beheer der aan boord van Ned.-Indische zeeschepen na of achtergelaten goederen van overleden, vermiste of achtergebleven passagiers en schepelingen (Stb. 1886 no. 131);
 9. registratie en opening van uiterste willen (art. 41 en 42 Ov., art. 937 en 942 B.W.);
 10. beheer van onbeheerde nalatenschappen (art. 1127 B.W.);
 11. curatele bij faillissement.

De weeskamers zijn verder belast met de functie van de voormalige boedelkamers, als hoedanig zij in hoofdzaak de volgende taak vervullen:

A.  ten aanzien van vreemde oosterlingen:

 1. uitoefening der voogdij bij gebreke van een anderen voogd;
 2. beheer van het vermogen van minderjarigen tot aan de behoorlijke zekerheidsstelling voor dat beheer door den voogd;
 3. registratie en opening van uiterste willen; d. beheer van onbeheerde nalatenschappen;

B. ten aanzien van Inlanders:

 1. tijdelijk beheer van boedels, bedoeld in art. 231 I.R.;
 2. beheer der nalatenschappen van Inlandse militairen, bij ontstentenis van daarop rechthebbenden;
 3. beheer der opbrengst van de na- of achtergelaten goederen van overleden, gedeserteerde of vermiste Inlandse schepelingen der gouvernement- of de Nederlandse marine;
 4. beheer der aan boord van Ned.-Indische zeeschepen na- of achtergelaten goederen van overleden, vermiste of achtergebleven passagiers en schepelingen.


Creatie datum: 14/06/2017 23:59
Categorie: - W
Pagina gelezen 870 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië