Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19528041 Bezoekers

 10 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Disclaimer / Klacht / Copyright © / Privacy- Cookiebeleid Indopedia.

Disclaimer.

Indopedia betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Evenwel 'Indopedia' sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website. 'Indopedia' tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. 'Indopedia' heeft dan ook voorzover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met 'Indopedia' d.m.v. het E-mail formulier op deze website.

'Indopedia' kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website.
Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook voor eigen risico, raadpleeg dan ook altijd eerst uw huisarts.

Klacht inhoud website.

Indopedia houdt zich aan de Gedragscode Notice-and-Take-Down document. Het beleid van Indopedia is in overeenstemming met deze code. Indien u van mening bent dat bepaalde inhoud op deze website onwettelijk geplaatst is, of wanneer u van mening bent dat copyright rechten zijn overschreden, neem dan contact op d.m.v. het E-mail formulier op deze website.

Copyright ©

Creative Commons-Licentie
indopedia.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op werk van https://www.indopedia.nl.

Stichting Indopedia staat niet toe dat geluidsopnames (mp3) van Yolande Waleson (Indisch koken) en Inge Dümpel (Uit Indische verhalen) mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Stichting Indopedia.

Privacybeleid

Stichting Indopedia garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Alle E-mail correspondentie wordt nooit gedeeld met derden. Indopedia voldoet hiermee aan de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Cookiebeleid.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van één cookie. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en deze  wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met deze informatie kunnen wij onze website nog beter op u afstemmen. Indopedia.nl maakt gebruik van de software MATOMO voor het gebruik van de Cookie.

U kunt hieronder de functie uitzetten waarmee wij de gegevens d.m.v. het cookie analyseren. Wij vragen echter met klem deze functie aan te laten staan, waardoor wij de website beter kunnen aanpassen naar de behoefte van u als bezoeker. Wij zullen deze gegevens nooit met derden delen.


Creatie datum: 27/11/2016 11:42
Categorie: -
Pagina gelezen 8321 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië