DE SUMATRA POST 30 DEC. 1922

Besluiten en benoemingen.

Wegens 8-jarigen dienst 10 maanden verlof naar Europa verleend aan mr. W.H.J-Cambier van Nooten, lid v. d. R. v. Justitie te Medan. Wegens 6-jarigendienst 8 maanden verlof naar Europa verleend an A. W. de Haze Winkelman, controleur v. Boven Deli. Benoemd tot Inl. Officier van Justitie met den titel van djaksa bij den Landraad van Tandjong Balei te Laboean Bilik Sati gelar Baginda Enda Mara, thans alszoodanig te Tandjong Balei In dezelfde functie werd te Tandjong Balei benoemd Mohamad Saleh gelar Soetan Saripado thans djaksa te Laboehan Bilik.

Burgerlijke stand.
van 24 tot met 31 December 1922. Geboren : Paulowna Maria, dochter van H. P. Stritzko-Golder ; Ursule, dochter van CL. Ducloux -Bersalina ; Klazina Paulina, dochter van A. Vonk-Simons. Overleden: Den Kojima (vr.: oud 37 jaar). Gehuwd : H. G. W. van der Lee met H.Ch. Brandt.