DE SUMATRA POST 29 DEC. 1914

Aanbesteding.

Bij de gisteren gehouden aanbesteding voor den steenen onderbouw van de brug over de Barboera-rivier was laagste inschrijver de Heer J.W. Metz voor de som van f. 19597. - (Hoogste inschrijver de Heer P. Bootsma f. 29000.) De levering van den ijzeren bovenbouw en graniet werken worden den lOen Maart aanbesteed (iv verband met in te wachten opgaven uit Europa).

Kort-politienieuws.
In het Oranje-hotei alhier is de hoofdtandil van "Bekioen" in zijn slaapkamer bestolen voor een bedrag van f 235.- aan bankpapier, dat in zijn jas geborgen was. Tegen de houten omwanding der kamer vond men een trapje staan, dat vermoedelijk gebruikt is om over die omwanding heen te klimmen. De jas hing aan een spijker tegen de omwanding, met een zilveren horloge en ketting, die eveneens den dief in handen vielen. De politie koestert verdenking tegen een Chineeschen boy van het hotel, door wien de hoofdtandil een biljet vau f 200.- liet wisselen en die ook in de kamer werkzaam is geweest. Hij werd gearresteerd, doch ontkent.