DE SUMATRA POST 28 DEC. 1926

Ernstig auto ongeluk.

Soerabaja, hedenmorgen reed op de Grisseesche weg een auto een Inlander aan. De chauffeur poogde nog uit te wijken en heeft daarbij de auto in een vischvijver gereden. Een der inzittenden mevrouw van Haasen, is daarbij onder de auto geraakt en in het water gestikt. De overige inzittenden bleven ongedeerd. De aangereden Inlander is onmiddellijk aan de gevolgen der aanrijding overleden.

Magelang, een goede vangst.
De lang gezochte beruchte communist Moeljadikrama is heden gearresteerd.

Soerabaja, de Nieuw Guinea-expeditie terug.
Kapitein Posthumus en de luitenants Korteman en Jordans van de nieuw Guinea-Expeditie zijn hier gearriveerd.