DE SUMATRA POST 28 NOV. 1939

Inbraak in het station Laboean Deli.

De buit bedroeg f 150. Vannacht is in het station Laboean Deli ingebroken. De dieven kwamen door een ramen, dat werd geforceerd, naar binnen. Hier was het de ingemetselde brandkast die de aandacht trok. De deur van de bewaarplaats werd geheel vernield en hierin werd aangetroffen de somma van f 1.50. De papieren, die daarin waren liet men met rust. Met de schrale buit verdwenen de dieven, met achterlating van diverse sporen in de stationskamer.

Openbare schennis de eerbaarheid.
Een Maleisch jongmensch van nog geen jaar stond hedenmorgen voor den Landraad onder voorzitterschap van Mr.Thomas, terecht wegens openbare schennis der eerbaarheid in de Djatilaan. Het jongmensch kreeg vier maanden, over welk vonnis hij verzocht zich te mogen beraden.