HET NIEUWS VAN DEN DAG 26 DEC. 1911

Mevrouw Balsem.

Op gezag van het Soerab. Nieuwsblad deelden we mede dat Mevrouw Balsem gevlucht zou zijn. De Nw. Soer. Crt. noemt het bericht een canard, want volgens laatstgenoemd blad moet genoemde Mevrouw nog hoog en droog te Bondowoso zitten.

De Justitie en de pers.
Het aangrijpend geval deed zich te Soerabaia voor dat de drie hoofdredacteuren der aldaar verschijnende bladen allen eergisteren voor den officier van jostitie moesten verschijnen. Het Soer. Handelsblad voor een berichtje overgenomen uit de Preangerbode betreffende een diefstal in de societeit te Semarang, de Nieuwe Soerabaja Courant voor het weigeren van opname van een ingezonden stuk, het Soer. Nieuwsblad voor het overnemen van een correspondentie uit Bandjermasin in het Nieuws v.d. Dag.