De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 25 DEC. 1901

Met verlof.

De luit. der Cavalerie Philippi die 6 maanden huitenlandsch verlof heelt buiten bezwaar van den lande, heeft verzocht dat verlof met 3 Februari a.s. te laten ingaan.

Terug naar Holland.
De commandant Wouters en de equipage waarmee hij het Gouvts. s.s. Kwartel heeft uitgebracht moeten 3 maanden na aankomst hier weer naar Holland terug gaan.

Koel Klimaat.
De hulponderwijzeres De Jongh heeft overplaatsing verzocht naar een koel klimaat, zoo mogelijk naar Bandoeng.

Klaar gemaakt.
Het pantserdekcorvet-schip Sumatra wordt in het Marine-etablissement klaar gemaakt voor de thuis vaart.