DE SUMATRA POST 24 NOV. 1932

Opleving der Longenpest, Tjiamise.

In het tot dusver verschoond gebleven district Pendjaloe is een kleine longpestexplosie uitgebroken. Er zijn strenge isolatiemaatregelen getroffen. Padalarang. In de desa Tjimarene is een opleving der longpest geconstateerd. Er zijn bestrijdingsmaat regelen getroffen.

Tariefsverlaging Gebeo, Buitenzorg.
Aan het Gebeo is toegestaan het invoeren van tijdelijke korting op eletriciteitstarieven, waarvan de datum van ingang en beëindiging, alsmede de grootte door het Gebeo zullen worden bepaald, na vooraf ter kennis van den Directeur van G.B. te zijn gebracht.