HET NIEUWS VAN DEN DAG 23 DEC. 1924

De étalage-wedstrijd.

Groot was hier gisteren tot laat in den avond de belangstelling voor den étalagewedstrijd, in troepen trokken ze door de straten, de op een prijs-belusten. Elke étalage borg immers een letteren al die letters samen vormden een zin, en wie dien vond kon op een prijs rekenen of had, als hij er vlug bij was, daarop althans een kans! De jacht op die letters was even spannend als vermakelijk, en gaf aanleiding tot aardige tooneeltjes. Sommige groepen b.v. hielpen elkaar, wezen elkaar den weg in den étalage-doolhof naar de gezochte letter, anderen echter hielden hun wetenschap, hun ontdekking stijf voor zich en waren door blikken noch gebeden aan het spreken te krijgen. Het doel; de aandacht vestigen op de mooie étalages en het vele daaraan ten koste gelegde werk en geld werd o. i. volkomen bereikt. Een compliment maken wij aan de mededingers in den wedstrijd, want hun negatief streven niet alleen om elkaar de loef af te steken, maar ook de positieve opzet om iets moois, iets gaafs, iets harmonisch van lijn en kleur, van schikking en belichtot stand te brengen, is volkomen geslaagd. De jury zal geen makkelijke keuze hebben.

HET NIEUWS VAN DEN DAG 23 DEC. 1909 - Besluiten en Benoemingen. Civiel Departement.
Tot Lid bij den Geweestelijken Raad van Semarang, Willem Oltmans, Chef van Exploitatie van de Semarang- Joana-Tram Maatschappij. Door den directeur der Burgerlijke Openbare Werken. Bij den waterstaat 's lands B.O.W.