HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 DEC. 1906

Auto's en sado's.

Het is te hopen dat wij in Indie bewaard mogen blijven voor de tooneelen van stom en bruut verzet tegen een nieuw vervoermiddel die in Nederland -- maar ook in Nederland alleen - schering en inslag zijn. Zoo liberaal de opvatting van den Resident van Batavia is, die niets heeft voorgeschreven omtrent verboden wegen en snelheid (wel begrijpende dat een auto-rijder zijn eigen leven en zijn kostbaar voertuig te lief heeft om ze te wagen door zich in nauwe opgepropte gangen, vol met grobaks en sados, te begeven, of door met zinnelooze snelheid te rijden in een drukke stad) zoo dwaas is de houding van enkelen - gelukkig niet velen - uit het publiek. Een auto rijdt nu eenmaal sneller dan een met paarden bespannen wagen, als zij dat niet deed zou geen sterveling er aan denken om er in te gaan zitten. Maar zij is gemakkelijker te hanteeren en tot staan te brengen.