HET NIEUWS VAN DEN DAG 19 DEC. 1912

De relletjes op Borneo.

Aan de Java-Bode werd 18 dezer uit Pontianak geseind: Gisteren vertrok een groep versterking met Dr. Schouw naar Landak. Daar nam de patrouille Krabbenbos een kleine versterking. De bezetting vluchtte. Buit werden gemaakt twee geweren en blanke wapens. Een Europeesch sergeant bekwam een lichte zelfverwonding.

Een Choleralijder in een masjid gevonden.
Men deelt ons mede, dat heden morgen in de masdjid te Kampong Besar, Senen een Choleralijder werd gevonden. De man, een verkooper uit de bovenstreken, moet, aangezien het voor hem te laat werd om naar zijn kampong terug te keeren, met eenige kameraden den nacht in bedoelde masdjid hebben doorgebracht. Wij vertrouwen dat de betrokken wijkmeester hiervan rapport heeft gedaan aan de bevoegde antoriteit en dat men het noodige heeft gedaan om die masjid te desinfecteeren, vooral omdat het morgen Vrijdag is en vele inlanders daar zullen komen om te bidden.