HET NIEUWS VAN DEN DAG 18 DEC. 1916

Djokjakarta, Dilettanten-voorstelling.

De opvoering van De Gouvernante door het troepje van "Moeder" van der Steen uit Soerabaja trok alhier een stampvolle zaal. Er is veel gelachen.

Hollandsch-Chineesche school.
Spoedig zal hier een Hollandsch-Chineesche school worden opgericht. Tot hoofd is benoemd de onderwijzer Schmidt, terwijl de verdere voorziening in de behoefte van onder wijzend personeelverzekerd is.

Hotel-plannen.
De plannen tot aankoop van het hotel Songgoriti in het Malangsche door den Heer Kool, eigenaar van het Boroboedoer-hotel, gaan niet door, waardoor eveneens geen uitvoering wordt gegeven aan het plan tot aankoop van het Boroboedoer-hotel door het Grand-Hotel te Djokja.

Solo, Schaken.
De uitslag van den te Djokja gehouden schaakwedstrijd Solo-Bjokja was 5-8, in het voordeel van Solo.