DE SUMATRA POST 17 NOV. 1929

Vreemde godsdienst praktijken.

Uit Loeboek Pakam wordt aan de "Benih Mardeka" bericht dat nieuwe geschriften van godsdienstigen aard. getiteld "Djamaiap Moei Maria dan Toekkei Oema" door een Hadji verspreid worden welke geheel in afwijking zouden zijn met de gebruikelijke godsdienstleer en ten doel zouden hebben zekeren invloed uitteoefenen op bepaalde partijen. Reeds zouden van de zijde der vrouwen ernstige bezwaren daartegen geuit zijn en deze zich verzetten tegen de actie, die door dien Hadji en zijne volgelingen in toepassing wordt gebracht.