HET NIEUWS VAN DEN DAG 16 DEC. 1927

Electrificatie van Bail en Lombok.

Aan een bericht uit Singaradja ontleenen wij het volgende: De voorbereidingen tot de in bedrijf-stel-ling der centrales, zoo wel te Singaradja als te Denpasar, beginnen langzamerhand hare voltooiing te naderen. De fabrieken zijn op beide plaatsen nagenoeg geheel afgebouwd, terwijl sedert kort begonnen werd met de montage en het stellen der groote Ruston Proctor motoren. Het hoogspanningsnet kwam reeds eerder gereed. Er mag aangenomen worden dat in den loop van Januari a.s. Singaradja en begin Februari a.s. Denpasar in bedrijf zal kunnen worden gesteld. Op beide plaatsen werden bevredigende overeenkomsten voor de straat-verlichting afgesloten, en komen de aanvragen tot aansluiting naar verwachting binnen. Lombok zal mogen verwachten in Mei a.s. van electrisch licht te worden voorzien.