DE SUMATRA POST 16 NOV. 1929

Brand in een boekhandel.

Soerabaja, hedennacht ontstand brand in Tjiantian in den boekhandel naast het bekende restaurant van Kit Wan Kie, dat waterschade bekwam. Het achterdeel van den boekhandel, waar zich een papiergoedang bevindt en waar de brand uitbrak, is uitgebrand.

Het Goud-Embargo.
Tokio, Aneta-Reuter. Naar verluidt heeft het kabinet besloten binnen een week een voorloopige aankondiging te doen omtrent den datum van opheffing van het goudembargo. In welingelichte kringen bevestigt men, dat de datum van opheffing medio Januari zal zijn.