De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 15 DEC. 1902

Loterij.

Aan den Chinees Oen Sam Kang wonende in Gangbiran, ter hoofdplaats Semarang, is vergunning verleend tot het houden eener loterij van een paard bestaande uit 25 loten a f 10 't lot. Idem aan F. Croes, particulier alhier woonachtig, van een wagen met paard en tuig, bestaande uit 30 loten a f 5 't lot.

Arme vrouw
Een javaansche vrouw, eergisteren in de tram rijdende van Kaliwoengoe naar Semarang, had het ongeluk haar kaartje te verliezen en moest natuurlijk haar passage nog eens betalen. Zulke buitensporigheden zijn voor een javaansch beursje hard te dragen.

Speling der natuur.
In de desa Krapiak werd eenige dagen geleden een geitje met drie pooten geboren. De eigenaar stelt het publiek in staat dit gedrocht voer niets in genoemde desa te bezichtigen.