De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 14 DEC. 1896

Rijstschaarschte.

Pr. Ade BL.verneemt dat reeds sedert een paar weken in verscheidene streken van de Preanger en Cheribon zulk een rijstschaarschte heerscht, dat de bevolking zich uitsluitend met aardvruchten voedt.

De Cholera te Soerabaja.
Het aantal choleragevallen bedroeg Vrydag te Soerabaja in de bovenstad één aangetast, één dood ;in de benedenstad één aangetast, geen dood; in de Chineesche kamp vijf aangetast en drie dood. Uit het cholerahospitaal aan den Oedjong zijn vier Europeanen als genezen ontslagen.