HET NIEUWS VAN DEN DAG 13 NOV. 1920

SOLO, ontsporing.

Van ochtend ontspoorden te Balapan een N.I.S-locomotief en vier wagens met hout beladen. Da schade is balangrijk.

Militaria.
De eerste- luitenant der genie F.F. BLOK, is van Soerabaja naar het hoofdbureau der genie te Bandoebg overgeplaatst. De officier van gezondheid der le klasse L. A. KROL, is van Weltevreden naar Palembang overgeplaatst. De officier van gezondheid der 2a klasse A.E. KAMPSCHUUR, is van Weltevreden naar Sintang overgeplaatst. De officier van gezondheid der 2a klasse S.E. VAN MANEN, is van Sintang naar Bandoeng overgeplaatst.