HET NIEUWS VAN DEN DAG 8 DEC. 1906

Brandweer van Batavia

Door het vertrek van den fungeerend Algemeen Brandmeester, den Heer A. Sijthoff, vaceert deze betrekking. In afwachting van de reorganisatie van de brandweer, waartoe te zijner tijd de noodige voorstellen bij den gemeenteraad zullen worden ingediend, is het wenschelijk, de benoeming van het brandweerpersoneel van Gemeentewege te doen geschieden, waartoe thans een ontwerp-verordening is opgemaakt.

De cholera.
Heden meldde het Cholera-Bureau niet minder dan vier nieuwe gevallen. Eén patiënt kon als hersteld worden, ontslagen, terwijl twee lijders bezweken. Thans zijn nog twee personen onder behandeling, waaronder één Europeaan.