De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 8 NOV. 1901

Kota-Radja, Atjeh

Majoor Van Daalen zond van zijn colonnes 4 brigades marechaussee naar Peusangan om rijst te halen. Deze afdeeling bracht het bericht mede dat onze troepen 2 maal slaags waren geweest met benden van den pretendent-sultan. De vijand liet daarbij 36 gesneuvelden, 5 gewonden, veel wapens, preciosa en brieven. Onder de gesneuvelden waren 7 hoofden, waaronder Nja Manaat Beureulah. Aan onze zijde werden 7 man gewond. Bij een latere ontmoeting met den vijand, had deze 20 gesneuvelden. De vervolging van den pretendent-sultan wordt voortgezet. De Gajoes blijken ons kwaad gezind zijn en beschieten onze colonnes overal.