HET NIEUWS VAN DEN DAG 7 DEC. 1906

Op vrije voeten

De heer F. Heiligers, door den Raad van Justitie te Soerabaja tot zes maanden gevan genisstraf veroordeeld, en die tegen dit vonnis revisie aanteekende, is door het hof vrijgesproken. Zaterdag werd hij op last van den officier van justitie op vrije voeten gesteld.

Koffie-Onderstenningsfonds.
Door het Ondersteuningsfonds vooradministrateurs en geëmployeerden van ondernemingen in Ned. Indie, waar bergcultures worien gedreven, werd gedurende de maand November aan 6 leden ondersteuning uitge keerd tot een bedrag van f 382.33.

Zooals wij wel hebben gedacht!
De le Luitenant A. Gravendjjk is bij sententie van het Hoog Militair Gerechtshof vrijgesproken van het misdrijf van moord (het doodschieten van een gids in Djambi). Wegens het toebrengen van slagen en lichamelijk letsel aan een Djambiër werd hij veroordeeld tot een geldboete van f 100.-