DE INDISCHE COURANT 6 DEC. 1928

Sint Nicolaas

Er is gisterenavond in de stad op Indische wijze St.-Nicolaas gevierd, d.w.z. in winkels, café's en restaurants en niet, zooals in Holland, thuis. Op den hoofdweg langs Passer Besar, Toendjoengan en Gemblongan reden twee file auto's in tegenovergestelde richting langs elkaar heen en op bepaalde punten had de verkeerspolitie haar handen vol om het verkeer in goede banen te leiden. Daar is zij echter volkomen in geslaagd. Wij vernamen, dat er geen ongeluk van eenige beteekenis in die drukte heeft plaats gehad. Bij Stam en Weyns, Tutti Frütti en Hellendoorn zag het reeds vroeg op den avond wit van de menschen. Er was bijna geen plaatsje meer te veroveren. O.a. bij Jenne en bij Krapp verdrongen de kinderen zich om van St.-Nicolaas versnaperingen te krijgen. In den Stadstuin is op opgewekte wijze het feest van den Spaanschen heilige gevierd. De goede Sint kwam door de poort op Passer-Besar den tuin binnen, waar hij door het bestuur van de Stadstuin Vereeniging werd opgewacht. De kinderen zongen St.-Nicolaas een paar van de bekende versjes toe, terwijl Zwarte Piet allerlei grappen verkocht, waarom men hartelijk lachen moest. Ook werden versnaperingen rondgedeeld. Later op den avond werd de pret naar de dancings verlegd. Het was in Hollywood en Cercle Arfistique een drukte van belang. Men vermaakte zich kostelijk en vele burgers en burgeressen zijn pas heel laat naar bed gegaan.