De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 6 NOV. 1887

Diverse mededeelingen

De suikerfabriek Ngandjoek verzocht haar aanplant te mogen uitbreiden tot 1150 baoes. Majoor De Neve, directeur der pyrotechnie,heeft 1 maand verlof naar Prigen. Wegens afwezigheid der titularissen worden te Soerabaja 7 militaire betrekkingen door anderen waargenomen. De ingenieur der B. O. W. de Muralt, van Soerabaja naar Batavia overgeplaatst, verzocht eervol ontslag uit 's lands dienst. De nieuw benoemde kolonel Stoutjesdijk zal waarschijnlijk als commandant der infanterie te Magelang geplaatst worden. De controleur De Zanty, van Kediri naar Madoera overgeplaatst, is derwaarts vertrokken. Overleden, de 15-jarige zoon vanden civiel ingenieur Penninckis aan cholera overleden. Het eenigst kind van Mevrouw Kammerer-Amsel overleed aan diphteritis.