DE INDISCHE COURANT 5 DEC. 1931

De chaos in China, Shanghai.

Terwijl de oorlog in Hunan-practisch ten einde is, en de regeeringstroepen met succes naar Shensi oprukken tegen de overblijfselen van het Kou Min Chan-leger, zijn nieuwe moeilijkheden uitgebroken in Pukow aan den anderen oever van de Yang-Tse-Kiang, waar twee divisies gisteren aan het muiten sloegen, de loyale troepen ontwapenden, alle winkels plunderden en al het spoorwegmateriaal in beslag namen. De muiters trokken in Noordelijke richting en plunderden de andere stations op hun weg. De regeering concentreert een groote troepenmacht te Kanton om de communistische keurtroepen, die nog steeds Kanton bedreigen, terug te drijven. De muiters hadden bevel gekregen om zich bij dezen aan te sluiten.