De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 5 NOV. 1887

Semarang

De Raad van Justitie te Semarang deed heden uitspraak in de appelzaak wegens opiumovertreding van Soerokarto alias Basir, door den landraad te Toeban veroordeeld tot één maand dwangarbeid buiten den ketting en f 1000 boete. De raad verklaarde den beklaagde schuldig aan het hem ten laste gelegde en bekrachtigde het vonnis van den landraad te Toeban. Daarna behandelde de raad de appelzaak wegens opiumovertreding van Moeso, door den landraad te Semarang veroordeeld tot één maand dwangarbeid buiten den ketting en een geldboete van f 1000. Het openbaar ministerie eischte schuldigverklaring van het hem ten laste gelegde en bekrachtiging van het vonnis van den landraad.

Brand,
doch op kleine schaal, brak gisteravond uit, op den publieken weg op Plampitan, in de wandelende restauratie van een bami Chinees, wiens draagstoestel geheel afbrandde. Een deugniet, die eenige oogenblikken tevoren bami bij hem had gekocht, schijnt ongemerkt een revolverpatroon in het vuur onder den pan met bami geworpen te hebben met het gevolg dat de patroon ontplofte, de pan een gat in den bodem bekwam en de gaarkeuken in brand vloog.