DE INDISCHE COURANT 4 DEC. 1931

Zakkenrollers, men zij gewaarschuwd.

De zakkenrollers hebben de laatste dagen goede beurten gemaakt. Op de Wonokromobrug betrapte een posthuis-commandant een hunner op heeterdaad, toij het stelen uit den zak van een voor den regen schuilend passerganger, van een portemonnaie met f 16.-. De dader kon niet ontkennen. Een Chineesche heer, die in het gedrang stond bij een drukke bioscope-voorstelling van Luxor, miste op onverklaarbare" wijze zijn sigarenkoker met vier sigaren en honderddertig gulden. De zakkenroller moet hier aan het werk zijn geweest. Den heer M., voor het Astra, verging het niet veel toeter. Deze zag zich ontlast van een portefeuille met honderdvijftig gulden. Hij kan althans niet verklaren, hoe hij het geld is kwijt geraakt. De rij dezer onfortuinlijken wordt gesloten door een heer, die bij Tjijoda moest ontdekken, hoe zijn gouden dubbelkasthorloge, met dito ketting, spoorloos was verdwenen.