HET NIEUWS VAN DEN DAG 3 DEC. 1938

Tijger Verslindt Twee Menschen.

In het Bohoroksche, circa 30 km van Kwala (Langkat) gelegen, wemelt het van tijgers, die in den laatsten tijd zeer driest optraden. Korten tijd geleden werd daar door een assistent van één der kebons een koningstijger neergelegd. De beesten komen zelfs in de kampongs. In een kampong, ongeveer 4 km van Bohorok, werden de vorige week twee personen, een man en een vrouw, door een tijger neergeslagen en verslonden, meldt de "Sum. Post" Tegen man-eaters moet spoedig worden opgetreden. Het is van algemeene bekendheid, dat wanneer een tijger eens menschenvleesch heeft geproefd,; hij zich dan speciaal op de menschenjacht toelegt. Voor een tijger is de jacht op den ongewapenden mensch de gemakkelijkste. De Kedjoeroean van Bohorok begreep, dat hij, vlug moest optreden. Hij liet een val maken en deze zetten op een boschpad, waarlangs gewoonlijk tijgers gaan. Men had geluk, want al spoedig bevond zich in de val een tijger. De kampongbevolking toog naar die plaats en het was de penghoeloe-kampong, die het beest met lanssteken afmaakte. Men dacht algemeen, dat de man-eater was gedood. Nu durft men in de kampongs in de avonduren weer naar buiten te komen. De andere tijgers zullen ons geen kwaad doen, dacht men.