DE INDISCHE COURANT 1 DEC. 1931

Botsing van twee motorrijwielen.

Op den hoek Simpang Palmenlaan had een aanrijding plaats tusschen twee motorfietsen, waarvan er één bestuurd werd door den heer V. Deze werd licht aan de hand gekwetst, terwijl zijn sigarettenkoker in zijn zak werd ingedrukt. De andere motorrijder bleef onbekend. De heer V. wijt het ongeluk aan een fout van den verkeersagent, die geen signaal zou gegeven hebben om aan te duiden, dat het verkeer met veilig was.

Van twee cheques.
Aan de politie werden twee gevonden cheque's overgegeven, resp. groot duizenden zevenhonderd vijftig doiiars, ten name van Tee Soe Liem, die ongeveer vijf maanden geleden naar China is vertrokken. Valsch geld. Nadat men vele dagen niet meer gehoord had van valsche bankbiljetten, werd heden weder een valsch biljet van f. 10, serie RR, aangeboden en onderkend bij de Handelsbank alhier. Het biljet werd in beslag genomen.