Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476367 Bezoekers

 13 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Koetika, Ketika,

van het Sanskiet-woord „Katika” = tijdstip.
De Inlander kent gelukkige en ongelukkige tijdstippen, dagen en uren, een begrip trouwens dat in vele streken bekend is.
Het is typisch Oost-Aziatisch.
Dit begrip heeft een godsdienstige ondergrond, daar men zich achter elke zaak (ook tijden) een godheid denkt.
Het is dus zaak, bij elke handeling van belang welke men wil verrichten zich van te voren er van te vergewissen of het tijdstip daarvoor gunstig is.
Iedere waarzegger kan het aantal goden naar willekeur vermeerderen.
Voor het bepalen van deze gelukkige of ongelukkige tijdstippen heeft men wichel-tabletten of -borden welke eveneens koetika heten.
Met behulp hiervan ontdekt men dieven, ontdekt men waar een weggelopen paard of buffel zich bevindt, enz.
De koetika’s zijn in vakjes verdeeld, waarin tekeningen van dieren, dan wel namen van goden of heiligen staan, die de verschillende uren beheersen.


Creatie datum: 15/01/2020 09:43
Categorie: - K
Pagina gelezen 579 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië