Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19363845 Bezoekers

 9 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gouverneur-Generaal.

De Gouverneur-Generaal, die in naam des Konings het algemeen bestuur van Ned.-Indië uitoefent, staat aan het hoofd van de regering van Ned.- Indië.
Hij wordt benoemd en ontslagen door de koning, op voordracht van de ministerraad.
Hij moet Nederlander zijn en minstens 30 jaren oud.
Hij is verder onderworpen aan zekere verbodsbepalingen tot voorkoming van strijd tussen zijn plicht als Landvoogd en zijn financiële belangen.
De wet houdt voor de Gouverneur-Generaal geen bepaling omtrent een ambtstermijn in, maar regel is dat de Landsvoogd na vijfjarige ambtsduur zijn ontslag vraagt.
Ten gevolge van de laatstelijk daarin gebrachte herziening bepalen de koloniale artikelen van de
Grondwet thans, dat de Gouverneur-Generaal het algemene bestuur in Ned.-Indië uitoefent ,,in
naam des Konings" en art. 1 van de wet op de Indische Staatsregeling voegt daaraan toe, dat dit bestuur geschiedt met inachtneming van 's Konings “aanwijzingen".
Dientengevolge is, volgens gangbare opvatting, het hele regeringsbeleid van de
Gouverneur-Generaal, door tussenkomst van de Minister van Koloniën, onder toezicht van de
Staten-Generaal gebleven.
Kan het Opperbestuur niet instemmen met de handelwijze van de Gouverneur-Generaal, dan kan
dit in het uiterste geval tot zijn ontslag leiden.
Voor de financiële politieke verantwoordelijkheid van de Gouverneur-Generaal is nog geen regeling.
Zijn strafrechtelijke politieke verantwoordelijkheid wordt in de Indische Staatsregeling behandeld
(art. 27 en 28).
De Gouverneur-Generaal is het hoofd van de uitvoerende macht.
Voorts is hij opperbevelhebber van de in N.-I. aanwezige land- en zeemacht, behoudens, wat de laatste betreft, haar administratieve betrekkingen tot het departement van Defensie in den Haag.
Elk gedeelte van N.-I. kan door de Gouverneur-Generaal in staat van oorlog of beleg worden
verklaard, indien de handhaving van de uit- of inwendige veiligheid dit eist.
Voor de regelingsbevoegdheid van de Gouverneur-Generaal zie Wetgeving.
De Landvoogd heeft voorts een zekere dispensatiebevoegdheid en het recht van gratie van straffen door rechterlijke vonnissen in N.-I. opgelegd, zolang de veroordeelden zich daar bevinden.
Ten slotte is de Gouverneur-Generaal nog administratief rechter in hoogste instantie in geschillen tussen autonome lichamen.

Naamlijst van de Gouverneurs-Generaal:

Pieter Both ...................... 1610-1614
Gerrit Reijnst ................... 1614-1615
Laurens Reaal ................ 1615-1619
Jan Pietersz. Coen .......... 1619-1623
Pieter Carpentier ............ 1623-1627
Jan Pietersz. Coen ……....1627-1629
Jacques Specx ................ 1629-1632
Hendrik Brouwer ............. 1632-1636
Anthonie van Diemen ….. 1636-1645
Cornelis van der Lijn …... 1645-1650
Care1 Reiniersz. ............. 1650-1653
Mr. Joan Maetsuyker …... 1653-1678
Rijklof van Goens ………. 1678-1681
Cornelis Janszoon
Speelman ....................... 1681-1684
Johannes Camphuijs …... 1684-1691
Willem van Outhoorn ……1691-1704
Joan van Hoorn .............. 1704-1709
Abraham van Riebeeck .. 1709-1713
Christoffel van Swol ……. 1713-1718
Hendrik Zwaardecroon ... 1718-1725
Mattheus de Haan .......... 1725-1729
Mr. Diederik Durven ……. 1729-1732
Dirk van Cloon ................ 1732-1735
Abraham Patras ............. 1735-1737
Adriaan Valckenier ……… 1737-1741
Johannes Thedens ......... 1741-1743
Gustaaf Willem baron
van Imhoff ....................... 1743-1750
Jacob Mossel .................. 1750-1761
Petrus Albertus van der
Parra .............................. 1761-1775
Jeremias van Riemsdijk .. 1775-1777
Reinier de Klerk .............. 1777-1780
Mr. Willem Arnold Alting ...1780-1796
Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten ………………1769-1801
Johannes Siberg ............ 1801-1804
Albertus Henricus Wiese 1804--1808
Mr. Herman Willem
Daendels ....................... 1808-1811
Jan Willem Janssens ….. 1811

Engels tussenbestuur:
Lord Minto ……………………… 1811
Thomas Stamfort
Raffles (luitenant-gouverneur…1811-1816
John  Fendall (luit.-gouverneur) 1816
Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen, 16 jan. 1819 tot 1 jan. 1826.
Hendrik Merkus baron de Kock, (luit.-gouv.-gen.), 1 jan. 1826 tot 16 jan. 1830.
Johannes graaf van den Bosch, 16 jan. 1930 tot 2 juli 1833.
Jean Chrétien Baud (waarnemend), 2 juli 1833 tot 29 feb. 1836.
Dominique Jacques de Eerens, 29 feb. 1836 tot 1840 (overleden te Buitenzorg 30 Mei 1840).
Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp, (waarnemend), 1 juni 1840 tot 6 jan. 1841.
Mr. Pieter Merkus, (waarnemend), 6 jan. 1841 tot 14 feb. 1843.
Mr. Pieter Merkus, 14 Feb. 1843 tot 1844 (overleden te Soerabaja 2 aug. 1844).
Jhr. Joan Cornelis Reijnst, (waarnemend), 5 aug. 1844 tot 30 sept. 1845.
Jan Jacob Rochussen, 30 sept. 1845 tot 12 mei 1851.
Mr. George Isaac Bruce, (overleden voor zijn vertrek).
Mr. Albertus Jacob Duijmaer van Twist, 12 mei 1851 tot 22 mei 1856.
Charles Ferdinand Pahud, 22 mei 1856 tot 2 sept. 1861.
Mr. Arij Prins, (waarnemend), 2 sept. tot 19 okt. 1861.
Mr. Ludolf Anne Jan Wilt baron Sloet van de Beele, 19 okt. 1861 tot 25 okt. 1866.
Mr. Arij Prins, (waarnemend), 25 okt. tot 28 dec. 1866.
Mr. Pieter Mijer, 28 dec. 1866 tot 1 jan. 1872.
Mr. James Loudon, 1 jan. 1872 tot 26 maart 1875.
Mr. Johan Willem van Lansberge, 26 maart 1875 tot 12 april 1881.
Frederik s’Jacob, 12 april 1881 tot 11 april 1884.
Otto van Rees, 11 april 1884 tot 29 sept. 1888.
Mr. Cornelis Pijnacker Hordijk, 29 sept. 1888 tot 17 okt. 1893.
Jhr. Carel Herman Aart van der Wijck, 17 okt. 1893 tot 3 okt. 1899.
Willem Rooseboom, 3 okt. 1899 tot 1 okt. 1904.
Joannes Benedictus van Heutsz, 1 okt. 1904 tot 18 dec. 1909.
Alexander Willem Frederik Idenburg, 18 dec. 1909 tot 21 maart 1916.
Mr. Johan Paul, graaf van Limburg Stirum, 21 maart 1916 tot 24 maart 1921.
Mr. Dirk Fock, 24 maart 1921 tot 7 sept. 1926.
Jhr. Mr. Andries Cornelis Dirk de Graeff, 7 sept. 1926 tot 12 sept. 1931.
Jhr. Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge, 12 sept. 1931.


Creatie datum: 13/02/2018 11:26
Categorie: Index encyclopedie - G
Pagina gelezen 645 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië