Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19476434 Bezoekers

 54 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Gouvernements Marine en Gewesteliike Vaartuigen.

Deze ressorteren onder de dienst van scheepvaart (Zie ook Scheepvaart (Dienstvan)).
Voor de bestuursvoering in een eilandenrijk als de Indische archipel heeft het Land behoefte aan
eigen schepen, in de eerste plaats voor de gewestelijke en plaatselijke bestuursvoering.
De schepen van de gouvernementsmarine staan in het algemeen ter beschikking van de hoofden van gewestelijk bestuur buiten Java.
Zij zijn ten westen van de hoofdplaats gestationeerd.
De gezaghebbers van deze vaartuigen staan voor de te verrichten diensten onder het hoofd van het gewest, overigens onder de hoofdinspecteur van scheepvaart.
Deze schepen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer voor zover nodig van
gouv.-ambtenaren en officieren, zomede van ’s Lands goederen en gelden, voor politietoezicht binnen de territoriale wateren en verder alle diensten welke zich in verband met een goed en
krachtig bestuur kunnen voordoen.
Ook de landvoogden maken voor hun dienstreizen veelal gebruik van de schepen van de gouvernementsmarine.
Tot deze marine behoren ook een opnemingsvaartuig, een kabelschip en een stomer voor de
opiumrecherche.
De grootte van deze vaartuigen varieert tussen 600 en ± 1600 tonnen van 1016 kg. waterverplaatsing (het kabelschip meet ruim 2500 tonnen).
In dienst zijn thans 16 vaartuigen, w.o. drie motorschepen en vier dubbelschroefschepen (de overige zijn enkelschroefstoomschepen).
Bij mobilisatie kan de gouvernementsmarine worden gemilitariseerd (Stb. 1929 no. 110 en 1930 no. 364).
De gezaghebbers, officieren en werktuigkundigen zijn gediplomeerd voor de grote vaart.
De gewestelijke vaartuigen bestaan uit stoom- en motorvaartuigen van hoogstens 250 ton water-
verplaatsing en andere vaartuigen met hoogstens voor de locale vaart gediplomeerd personeel.
De douane- en politievaartuigen ressorteren ook hieronder.
De gewestelijke vaartuigen staan ter beschikking van de gewestelijke en plaatselijke bestuurshoofden (ook op Java) en zijn op verschillende plaatsen binnen het gewest gestationeerd.


Creatie datum: 13/02/2018 11:23
Categorie: - G
Pagina gelezen 634 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië