Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403846 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Geboorten (Gebruiken bij).

Reeds tijdens de zwangerschap, welke bij de Inlandse vrouw vrijwel de normale toestand is, dient ter wille van het toekomstige kind veel in acht te worden genomen.
Veel moet worden nagelaten (pali, taboe) en tal van spijzen mag de zwangere vrouw niet eten, omdat de eigenschappen op het kind zouden kunnen overgaan.
Zelfs de vader mag zekere handelingen niet verrichten.
Ook is de hulp van geesten en goden onontbeerlijk; daarvoor brengt men offers, soms elke maand, in alle geval in de 7e maand van de zwangerschap.
De zwangerschapsfeesten bij uitnemendheid zijn op Java de tingkěbfeesten in de 7e maand van de zwangerschap.
De nacht waarin dit feest plaats heeft mogen de man en de vrouw niet slapen.
De doekoen (voor de bevallingen) komt dan ook om allerlei raad te geven om het kind goed en lief te krijgen.
Op dat feest wordt ook geofferd aan goden en geesten van het water.
Hierna gaan man en vrouw in de rivier baden.
Na dit bad verkleedt de vrouw zich een 7-tal keren.
Op dit feest heeft de vrouw een grote pot met roedjak die wordt verkocht om de kosten van het feest te dekken.
Een pot met pisang is ook aanwezig: pisang glijdt gemakkelijk door de keel en vergemakkelijkt dus de bevalling.
Vooral bij een eerste bevalling wordt van dit feest veel werk gemaakt; bij volgende bevallingen wordt het veelal geheel achterwege gelaten.
Een bevalling gaat gewoonlijk heel gemakkelijk.
Toch komt de doekoen er bij te pas; niet alleen als verloskundige maar ook uit godsdienstig bijgelovig oogpunt.
De vader moet bij de bevalling tegenwoordig zijn of anders iets dat hem vervangt, bv. een stuk hout met vaders broek aan of met zijn hoofddoek om.
Hierop wordt telkens gewezen om het kind te beduiden dat dit zijn vader is.
Het kraambed is toegankelijk voor iedereen.
vrouw moet liggen in de richting van het stromende water in de buurt.
Om de bevalling te vergemakkelijken wordt alles wat maar enigszins is gesloten, geopend.
Zo wordt er wel de kembang patima of roos van Jerigo bijgehaald, een product uit de woestijn van Afrika, dat indroogt en de zaden bewaart welke later bij vallende regen vrijkomen.
Tot het foetus worden toverspreuken gesproken.
De doekoen tracht veelal de bevalling te bevorderen door op de buik van de vrouw te drukken en deze te wrijven, waardoor wel eens de dood van de moeder wordt veroorzaakt.
Om deze gebruiken tegen te gaan heeft vooral het gouvernement krachtig meegewerkt door de opleiding van Inlandse vroedvrouwen en door meer gelegenheid te geven voor deskundige verloskundige hulp.
Daardoor raakte veel van het hier beschrevene geleidelijk in onbruik.
Het doorsnijden van de navelstreng mag pas gebeuren nadat de nageboorte heeft plaats gehad.
Dit moet bepaald geschieden met een bamboemesje.
Daarna wordt het kind door de doekoen gekneed en met koud water gewassen.
In de buitengewesten wordt de kraamvrouw wel eens dicht bij een vuur gelegd (b.v. in Atjeh).
De nageboorte beschouwt men veelal ook als een kind, een jonger broertje.
De schoongemaakte placenta wordt dan met kruiden ingemaakt en in een pot in de buurt begraven of op een vlotje in de rivier geplaatst.
De hele bewerking met de placenta dient met de rechterhand plaats te hebben.
Na de bevalling moet de moeder zich van allerlei zaken onthouden.
De beginselen van de Islam worden het kind in het oor geroepen.
Uit het tijdstip waarop het is geboren wordt de toekomst voorspeld.
De kinderspoken heten koenti-anak (ponti-anak).
Kraamvisites worden ook hier gemaakt.
De bezoekers worden steeds onthaald.
Ook aan de goden worden offeranden gebracht.
De getallen 5 en 7 spelen hierbij wederom een rol.


Creatie datum: 07/12/2017 12:25
Categorie: - G
Pagina gelezen 709 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië